Pre-operatief onderzoek

Vooraleer u een chirurgische ingreep ondergaat, wordt een aantal onderzoeken gevraagd. Dit kan gaan van het overlopen van een vragenlijst of een klinisch/medisch onderzoek, over een bloedafname tot een elektrocardiogram.

Tracht van tevoren de vragenlijst grondig in te vullen. Zo kan u deze, bij eventuele problemen, overlopen met de arts of verpleegkundige.